Recensies “De Klaploper”

Histoforum.net (België):

‘De bundel bestaat uit 32 korte verhaaltjes die allemaal wel iets met hardlopen te maken hebben en gekenmerkt worden door een rijke inspiratie, veel taalgevoel en een eindeloze woordenschat.’ … ‘Het boekje is geschikt voor lopers, maar dan als amusement en als hulpmiddel tot zelfrelativering. En voor niet-lopers omwille van het leuke, pittige en verrassende woordgebruik.’

Leeuwarder Courant:

‘Lopersmelancholie’ … ‘Zeer vermakelijk voor eenieder die wel eens loopschoenen aantrekt en voor de vaste liefhebbers van Martens’ cynisch gekleurde schrijftrant.’ … ‘De Klaploper biedt een mooi inkijkje in het Friese loopwereldje dat ondanks het almaar uitdijende loperslegioen nog altijd een hoog ons-kent-ons gehalte heeft.’

Runner’s World:

‘Zelfspot en ongemakken.’ … ‘Een beknelde zenuw veroorzaakt een klapvoet en met de nodige zelfspot beschrijft Martens de poot die zijn loopplezier vergalt.’ … Zijn vertelstijl wordt gekenmerkt door taalgevoel en een ruime woordenschat.’